Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als huurder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Covid maatregelen gerespecteerd worden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de vakantie villa “Casa Familiar” in Urbanisatie Les Fonts nr.158, te Benitachell. We wensen u een aangenaam verblijf toe.

1. Boeken

 • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
 • Binnen de 24 uur na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huursom gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient te worden overgemaakt op rekening BE29 3200 3739 2964 op naam van Karin Standaert. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Een bewijs van betaling dient ons via mail te bereiken binnen de 24u. Anders vervalt de optie van reserveren.
 • Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg onmiddellijk te betalen.

2. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van de villa zoals vermeld op de website. De huur is incl. draadloos internet en een deel van de energiekosten, waterverbruik, Tv-kanalen, excl. :bed -en badlinnen, eindschoonmaak. Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, BBQ …) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bed -en badlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de badkamer. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 25 euro/uur aangerekend worden. Gasverbruik wordt aangerekend aan marktprijzen, 1kg (1/2m³) propaan per dag is inbegrepen. Elektriciteitverbruik 10Kw per dag. Overdaad wordt aangerekend aan 35 cent/Kw. 

Borgsom: het vakantiehuis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 500,-. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade na vertrek terugbetaald binnen de 3 weken na de huurtermijn. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

3. Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten (deze zijn ook van toepassing bij annulatie door overmacht):
  • Bij annulering tot de 60ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
  • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.
 • Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door een andere overheidsinstantie, dan zijn eveneens de annuleringsvoorwaarden van kracht. We adviseren daarom om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten zodat, indien u door omstandigheden of overmacht genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig te moeten afbreken, uw gelden kan recupereren. Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent voor een voldoende dekkende verzekering
 • Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
 • Annulering door de verhuurder :
  • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
  • De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

4. Huisregels

 • De huurperiodes :
  • tussen en hoogseizoen, steeds van zaterdag tot zaterdag (inchecken vanaf 14u – uitchecken voor 10u)
  • Laagseizoen niet bepaald.
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan in ons vakantiehuis.
 • In het vakantiehuis geldt een rookverbod.
 • Het vakantiehuis wordt niet verhuurd voor vrijgezellen feesten, studentencantussen of andere overdreven drinkpartijen.
 • Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot /waarborg ingehouden worden en zal de huurder geen toegang tot de vakantiewoning krijgen /de vakantiewoning ontzegd worden.
 • Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen), de sleutelbeheerder en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
 • Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden
 • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen (6 personen) te bewonen.  Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.

5. Aansprakelijkheid

 • De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, of het niet naleven van de huisregels loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
 • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
 • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
 • Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 (0)496 76 88 96 of per email via info@casafamiliar.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

7. Overige

Alle vermeldingen op de website van www.CasaFamiliar.be  worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.